Často kladené otázky

odpovídá Leonard Orr, tvůrce metody (použito se svolením autora)

Jaký užitek mi může přinést uvědomělé dýchání?

Pokud se naučíme dýchat životní energii stejně přirozeně jako dýchat vzduch, může nám to přinést mnoho různých praktických výhod. Zlepšuje se naše fyzické zdraví, cítíme se šťastnější, zlepšuje se naše schopnost přijímat a dávat lásku, takže naše vztahy lépe fungují. Uvědomělé dýchání nám dodává energii, jsme produktivnější a tím pádem dosahujeme vyšších výdělků.

Naučíme-li se dýchat, dokážeme relaxovat a jsme schopni dosáhnout vnitřního míru, zažít pocit nadšení, dokonalého štěstí a blaženosti.  Můžeme si naplnit tělo čerstvou životní energií každý den znovu a znovu. Lepší dýchání pomáhá vyléčit veškeré neduhy, psychické i fyzické. Dech je pramen života. Pokud přestanete dýchat, zemřete. Pokud se naučíte ovládat potenciál svého dechu, budete žít plnější život.

Dýchám celý život, tak přece umím dýchat! Proč bych se to měl učit?

Většina dospělých lidí si myslí, že umí dýchat, přestože o dýchání takřka vůbec nepřemýšlí. Téměř nikdo skutečně neví, jak dýchat správně, dokud neabsolvuje cyklus deseti sezení energetického dýchání se zkušeným facilitátorem Rebirthingu.

Zodpovězte si sami několik kontrolních otázek:

  1. Stále ještě míváte rýmu? Pokud ano, znamená to, že neumíte správně dýchat. Lidé, kteří projdou cyklem deseti sezení, mají během prvního roku, kdy se naučili energetické dýchání, rýmu méně často a kratší dobu. Za několik let po prvních deseti sezeních většinou přichází jejich první rok bez rýmy. Já sám jsem od roku 1974 prožil deset let bez rýmy a stejně na tom jsou i mí první studenti. Rebirthing léčí běžné nachlazení, protože dýchat vzduch se naučíme při narození a symptomy rýmy jsou způsobeny traumatem při narození, které pak ovlivňuje mechanizmus dýchání po celý život. Nejspolehlivější léčba rýmy znamená vyléčit se z traumatu narození.
  2. Vzpomínáte si na svoje narození nebo na okamžik svého prvního nádechu? Pokud ne, je pravděpodobné, že vaše dýchání není dokonalé. Většina lidí má tu zkušenost, že se jejich schopnost správně dýchat zlepšila během prvního cyklu deseti sezení energetického dýchání. Lidé, kteří absolvují deset soukromých dvouhodinových sezení se zkušeným facilitátorem Rebirthingu, zjišťují, že dýchají volněji a snadněji.
  3. Je vám skutečně jasné, co to znamená „vdechovat energii stejně jako vzduch“? Jedním ze základních cílů prvních deseti sezení je naučit se této schopnosti.
  4. Míváte silné bolesti hlavy, astma nebo epilepsii? Pokud ano, rozhodně potřebujete Rebirthing. Energetické dýchání je dovednost, která vám pomůže zvládat symptomy různých vážných chorob. Váš život bude snadnější a plnější.
  5. Míváte negativní pocity? Energetické dýchání je klíčem ke zdraví a uvědomění si těla i ducha. Můžeme se vydýchat ze vzteku, z deprese a z nepříjemných pocitů a dosáhnout tak vnitřního klidu a jasné čisté životní energie.

Energetické dýchání přináší člověku schopnost myslet pozitivně a transformovat své myšlenky a pocity. Je to ta nejvzácnější dovednost, jakou se jako člověk můžete naučit.

Jak probíhá setkání s facilitátorem Rebirthingu?

Při dýchání s facilitátorem klient leží a je plně oblečen (kromě dýchání ve vodě). Facilitátor přivede klienta k tomu, aby jeho dech měl příjemný spojený rytmus, kdy nádech bez přestávky přechází ve výdech.

Po několika minutách začne životní energie proudit do těla. V tu chvíli můžete začít pociťovat různé psychické a fyzické tlaky, které se pak při vědomém dýchání postupně uvolní.

Sezení skončí jednu až dvě hodiny poté, kdy energie přestává proudit a postupně zcela ustane. Výsledkem dokončeného sezení je naprostý klid a hloubková relaxace.

Co bych měl vědět, než se vydám na své první sezení?

Někteří lidé během několika počátečních sezení zažívají strach. Při vědomém dýchání je jejich tělo zázračně pročišťováno zevnitř božskou energií a přitom strachy z minulosti a strach z nového života vyplouvají na povrch. S přibývající zkušeností strach zmizí a místo něj přijde radost.

Nejcennější věc, kterou zjistíte během prvního sezení, je ta, že vaše přirozená životní energie dokáže odplavit bolest a napětí. Fyzické vjemy, které můžete během sezení zažívat, nejsou způsobeny rytmickým dýcháním ani vaší přirozenou životní energií, ale bolestí a napětím, které se ve vás uvolňují. Poté, co uvolníme své nahromaděné napětí, cítíme už jen jemné proudění energie. Veškeré dramatické pocity zmizí. Nepříjemná nahromadění negativní energie se v nás usazují už jen tím, že jsme součástí světa. Máme možnost kdykoli se jich zbavit pomocí spojeného energetického dýchání, koupelí nebo jinými praktikami spirituální očisty.

Ať už máte jakékoli pocity nebo strachy během sezení, pokud budete pokračovat v dýchání, rozplynou se nebo prostě zmizejí. Většina lidí zažije pocit nekonečného míru poprvé v životě. Po prvním sezení lidé většinou říkají: „Cítím se tak uvolněný, jako ještě nikdy.“

Můžu se naučit Rebirthing sám?

Můžete udělat částečnou zkušenost s Rebirthingem sám, ale je to zdlouhavé a únavné. I já sám jsem musel napřed vytrénovat facilitátory, než jsem mohl prožít skutečně kvalitní sezení.

Zkušený facilitátor má mnoho schopností, které jsou nedocenitelné pro zvládnutí správného dýchání.

  1. Prošel desítkami až stovkami sezení, což mu umožňuje dokonale se uvolnit, a dokáže tak přivést studenta do fáze naprostého uvolnění již během prvních sezení. Zajistí mu příjemné prostředí a zároveň jistotu, že sezení dovede do příjemného konce. Přítomnost facilitátora je katalyzátor, díky němuž sezení skutečně funguje.
  2. Odborně a zároveň intuitivně vede rytmus vašeho dýchání, což je ta nejpodstatnější věc. Tato schopnost přichází pouze s praxí, zkušeností a dobrým tréninkem.
  3. Během sezení se člověk zbavuje starého napětí. Přitom mu často v těle proudí energie, která jej může vyděsit. Facilitátorovo vedení ho uklidní a napomůže tomu, aby klient na konci sezení dosáhl vnitřního míru a klidu.

Proč doporučujete absolvovat cyklus deseti sezení s facilitátorem?

Deset sezení přinese hloubkovou relaxaci a uvolnění stresu a napětí nasbíraného kdykoli během dosavadního života. Každý z nás jich má v sobě víc než dost. Deset sezení vyléčí nebo transformuje náš styl dýchání, takže dýcháme volněji a plněji po celý zbytek života.

Většina lidí potřebuje deset jedno až dvouhodinových sezení se zkušeným facilitátorem, aby se naučila provádět intuitivní dýchání sama.

Jakmile se to člověk naučí, je schopen udržet spojený rytmus dýchání alespoň po dobu jedné hodiny bez dozoru. Umí vědomě vdechovat životní energii každý den, kdykoli se mu zachce.

Znamená Rebirthing hyperventilaci?

Rebirthing není hyperventilace, což znamená nadměrné dýchání.  Je to jemný lehký uvolněný rytmus dýchání, který nám umožňuje spojit se s naší přirozenou životní energií a dosáhnout naprostého uvolnění.

Vědecké studie zkoumající neurologickou zpětnou vazbu ukázaly, že i v případech, kdy člověk dýchá lehčeji než obvykle, může vykazovat jisté příznaky hyperventilace. Dochází k tomu, protože jakákoli forma dýchání v sobě obsahuje relaxaci. Vše, co je uskladněno v naší emoční mysli, během hloubkové relaxace vychází napovrch. Není to tedy rytmus dýchání, co způsobuje symptom hyperventilace, ale je to nahromaděné napětí, které se za pomoci dýchání uvolňuje. Uvolněné dýchání odstraní příznaky hyperventilace. Mnoho zdravotních sester to pochopilo ještě dříve, než se cokoli naučily o Rebirthingu.

Statisticky vzato je obvyklé, že klient vykazuje příznaky hyperventilace během prvních tří sezení. Jak se postupně během deseti sezení zbavuje stresu a prochází velkými životními změnami, tyto symptomy odeznívají. Během prvních sezení nejsou považovány za nic špatného, pouze za průvodní jev toho, že se zbavujeme napětí a stresu.

Spontánní hyperventilace je přirozený způsob jak ukázat lidem, že se potřebují naučit Rebirthing. Brzy poté, co Rebirthing začal být rozšiřován po celém území Spojených států, jsem byl dvakrát pozván Národním institutem zdraví v Bethesdě, abych lékařům přednášel na toto téma. Přednáška měla název „Rebirthing – konec hyperventilace.“

Kolik stojí jedno sezení Rebirthingu?

Facilitátoři Rebirthingu si většinou účtují mezi čtyřiceti a sto padesáti dolary za dvouhodinové sezení. Psychologové a jiní odborníci většinou berou mezi padesáti a sto dolary za hodinu, což znamená, že sezení s psychologem je ve většině případů dražší. I v případě, že si facilitátor Rebirthingu účtuje sto dolarů, je to tisíc dolarů za cyklus deseti sezení. Naučit se dýchat energii stejně snadno jako vzduch stojí za víc, než za měsíční nebo dvouměsíční nájem. Intuitivní energetické dýchání je nedocenitelná schopnost, kterou můžete užívat ke svému prospěchu po celý život.

Je Rebirthing něco jako holotropní dýchání?

Ano, ale holotropní dýchání není tak kvalitní.  Bez ohledu na to, co říkají instruktoři holotropního dýchání, mohou odvádět dobrou nebo špatnou práci. Je těžké poznat pravdu, pokud na vlastní kůži nezažijete kvalitní individuální sezení se zkušeným facilitátorem Rebirthingu, který sám pravidelně praktikuje základní spirituální očistu pro svůj vlastní duchovní růst.


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD