Bez stresu díky Satori dýchání

Potřebujete dobít baterky, trpíte depresivními stavy, neumíte se vypořádat s emocemi? Věnujte větší pozornost svému dechu...

Rytmus života

Nádech, výdech, běžná součást každého dne. Mnozí dýchání berou jako samozřejmost a podceňují jeho význam na fyzické i psychické zdraví. „Jak dýcháte, tak žijete a žijete tak jak dýcháte,“ tvrdí Martin Bartošek lektor osobního rozvoje a specialista na metody prevence stresu a relaxace a dodává: „Dech má vliv mj. na prožívání emocí, na uvolnění nebo napětí v těle. Na tělesné rovině je dech spojený s lymfatickým systémem, krevním tlakem, činností vnitřních orgánů. Dýchání má vliv na odolnost vůči stresu, dále třeba koncentraci, pracovní výkonost nebo životní spokojenost.“ Existuje několik principů, jak docílit správného dýchání a také několik specifických metod využívajících dech jako prospěšnou „pomůcku“, mezi ně spadá i Satori dýchání.

„Je to metoda osobního a spirituálního rozvoje. Spojuje všechny nemilované a odmítnuté části našeho JÁ, takže se člověk stává celistvým a harmonickým,“ vysvětluje Martin Bartošek. Z jeho slov vyplývá, že se jedná o terapeutický proces, při kterém dochází k rozpouštění příčin nesprávného dýchání, stresů, které dotyčný nasbíral v průběhu života. Při určitém způsobu dýchání, pod odborným dohledem, dochází k navyšování energie v těle. „Následně se zasuté emoce a stresy z minulosti rozpouštějí. Při procesu dochází k osvobození se od minulosti a návratu k sobě,“ říká Martin Bartošek. Satori dýchání probíhá výhradně individuálně, v leže a se zavřenýma očima. Dýchá se tzv. „spojeným dechem“, jež klienta naučí odborník vedoucí terapii. Během procesu může docházet i k nepříjemným zážitkům, jako je mravenčení v různých částech těla, křeče v rukou, třesot těla nebo chlad. „Tyto projevy jsou známkou toho, že negativita z těla odchází,“ vysvětluje specialista. Pokud by někoho tato metoda oslovila, měl by si být jistý, že je připraven podstoupit celý proces, což znamená deset hodinu a půl douhých „ležení“, také by si měl ujasnit, na čem by rád díky satori zapracoval. Je to dlouhodobější proces a chtít jej vyzkoušet jen ze zvědavosti nemá smysl. Satori prospívá především lidem, kteří pociťují v životě stres, jako například manažerům a rovněž těm, kterým se v životě opakují konflikty, neúspěchy v partnerství a nebo v zaměstnání. „Dále pak například neplodným párům, či lidem, kteří stojí před vážným rozhodnutím a nechtějí udělat chybu. V neposlední řadě i těm, jež hledají větší spojení se svým potenciálem, se svou energií a tvořivostí. A také těm, kteří se chtějí vrátit k sobě, chtějí v životě pociťovat více spokojenosti a radosti,“ upřesňuje terapeut. Satori dýchání naopak není vhodné pro osoby vážně psychicky nebo mentálně nemocné, pro osoby neslyšící a lidi, kteří na sobě nechtějí pracovat. Metoda také vyžaduje určitou fyzickou kondici. Satori dýchání pomáhá zbavit častých bolestí hlavy, bolení zad, únavy, ale také třeba ekzémů a především stresu. „Většina lidí se po absolvování cítí nabitá energií a elánem. Vnímají, že začínají novou etapu. Kuřáci přestávají kouřit, lidé se sklony k pití alkoholu jej přestávají pít a někdo se stává vegetariánem. Zcela přirozeně, jsem tím ohromen. Zlepšují se partnerské vztahy, vystává soulad a chuť tvořit vědomá partnerství, lidem, kteří jsou na volné noze přicházejí nové zakázky, zvyšuje se jejich příjem,“ vypráví Martin Bartošek a na závěr dodává: „Satori dýchání umožnilo přestat brát antidepresiva, pomohlo i při hlubokých traumatech jako bylo např. znásilnění či smrt dítěte.

Byl jsem svědkem spousty zázraků, zůstávám pokorně v úžasu.“ A M. Odvárková


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD