Dechová terapie proti stresu

Zbavte se napětí, které si nesete z minulosti, nebo vám jej způsobuje přítomnost. Rebirthing je technika, která vás uvolní a pomůže prožívat už jen spokojené dny.

"V náročných životních situacích se stres a napětí v těle uchovává a jestliže toto není ihned rozpuštěno formou vědomého zklidnění, jako například fyzickou aktivitou, procházkou v přírodě nebo meditací, zůstává tenze v těle a v nervovém systému a s každou další stresující situací se ještě více hromadí,“ vysvětluje na začátek terapeut Martin Bartošek a pokračuje: „Důsledkem tohoto hromadění se snižuje odolnost vůči dalšímu stresu, čímž je pak oslabena imunita, objeví se poruchy v pohybovém aparátu, bolesti v těle, objevují se psychosomatické nemoci, dále se vám špatně dýchá a výkonnost člověka je značně snížena.“

Rebirthing je metodou, která pomáhá vnitřního napětí zbavit, díky ní by se měl dotyčný opět stát sám sebou a jednat v souladu s tím, co skutečně chce. Rebirthing odborník doporučuje každému, kdo chce pracovat na osobním rozvoji, chce podpořit své fyzické i mentální zdraví a rád by vyzkoušel léčivou sílu dýchání. Dýchání je v Rebirthingu specifické a umožňuje vstřebávat mnohem více prány, tedy energie obsažené ve vzduchu, než při normálním dýchání. Správné dýchání je stejně tak důležité jako zdravá strava nebo pravidelný fyzický pohyb. Když se zbavíte mělkého dechu, dostanete do těla více kyslíku, který je jedním z nejdůležitějších hnacích motorů těla. „Bez potravy může člověk přežít 40 dní, bez vody až pět dnů, bez vzduchu však jen pár minut. Energie, vyráběná v těle biologickým spalováním za účasti kyslíku, je předpokladem pro veškeré fungování organizmu. Náš mozek spotřebuje 80 % kyslíku, který vdechneme, čistící proces lymfatického systému můžeme vědomým a správným dýcháním urychlit o více než desetinásobek. Sedmdesát procent všech odpadních látek těla se vylučuje dechem. Nádech a výdech je náš nejdůležitější reflex,“ říká terapeut. Rebirthing podle těch, kteří se jej zúčastnili probouzí energii v těle. Během něj nastávají nejrůznější stavy blaženosti. Lidé se umí povznést na každodenní starosti a také mohou nalézt odhodlání k potřebným změnám. Ovšem mohou se dostavit i nepříjemné zážitky jako mravenčení nebo ztuhnutí v různých částech těla, křeče v rukou nebo třesot. Tyto projevy mouhou být ovšem také přínosem. „Jsou důsledkem odcházení stresu a napětí z těla a z minulosti dotyčného. Někdy je průběh Rebirthingu klidnější, jindy intenzivnější. Někdy se mohou projevit emoce, které člověk potlačoval. Někteří mohou také nalézt vhled do životních situací, které vnímali jako problémové až neřešitelné.

Najednou jim vytane na mysl pochopení či nápad na východisko.“ Rebirthing probíhá v leže se zavřenýma očima pod dohledem terapeuta.

Dechová terapie proti stresu

Proti nemoci

„Většina onemocnění těla je způsobena právě stresem a nezpracovanými emocemi v rámci celého života nebo nějakého náročného období. Každá nemoc vám může dopomoct k určitému pochopení souvislostí v životě. Rebirthing vám pomůže ukázat, co byste měli změnit. Nacházet úlevu od starostí života je podpůrné při jakékoli léčbě. V důsledku Rebirthingu dochází mj.také k detoxikaci a posílení imunity,“ vysvětluje Martin Bartošek.

Nádech, výdech. Velmi cenná samozřejmost

Mnoho lidí bohužel nedýchá správně. K narušení správného cyklu nádechu a výdechu dochází v suvislosti s reakcí na podněty z okolí. Dýchání je pak povrchní, neúplné a zadýcháváte se. „Příčiny nesprávného dýchání většinou vznikly už ve vaší minulosti, klasické mezníky jsou zážitky z porodu, výchova v rodině a ve škole, traumatické situace během dětství a dospívání, dlouhodobé stresové období, například v práci nebo ve vztazích,“ podotýká terapeut Martin Bartošek a dodává, že Rebirthing pomáhá na cestě ke správnému dýchání. Dech není dobré podceňovat

Slovo odborníka

„Rebirthing je cesta ke svobodě. To, co lidem brání žít svobodně, jsou jejich překážky. Omezení kvůli nim je důvodem, proč mnozí Rebirthing vyhledávají. Mezi ty nejobvyklejší úskalí patří potíže ve vztazích, nebo vztahové vzorce, které se člověku opakují,“ vysvětluje terapeut Martin Bartošek.

 

Rebirthing patří k metodám osobního a spirituálního rozvoje, a byl znám už v dávných civilizacích.

www.martinbartosek.cz


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD