Jan Bílý: Rebirthing

O rebirthingu jsem se poprvé dozvěděl před téměř třiceti lety – u mého tehdejšího spirituálního učitele Osha. V mnoha „Oshových“ seminářích vedených jeho žáky jsem měl možnost sám na sobě a jako asistent u druhých pozorovat intenzivní a vědomí rozšiřující účinek této sebe-poznávací metody, umožňující nám proniknout hluboko za hranice naší každodenní reality. 

Jistě – jako každá metoda osobního rozvoje a především rozvoje vědomí se rebirthing setkává s občasnou kritikou ze strany „klasické“ medicíny a psychoterapie. To se koneckonců děje i se systemickými konstelacemi. I tyto výhrady a varování nutno brát vážně a s respektem. Pokud je ale tato metoda praktikována zodpovědnými a zkušenými terapeuty, představuje podle mého názoru velice efektivní a účinnou bránu k poznání našich dávno „vědomě“ zapomenutých zážitků, které si ovšem naše tělo stále pamatuje. A jako metodu, pracující s dechem a tělem, vidím rebirthing jako vhodný doplněk ke konstelacím.

Jan Bílý

www.konstelace.info


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD