Pět otázek pro Martina Bartoška

Dnešní mikrorozhovor patří Martinu Bartoškovi, terapeutovi, jenž se především věnuje metodám vědomého dýchání. Pan Bartošek byl středečním hostem našeho Inspirativního večera, obsáhlý rozhovor s ním si přečtete v připravovaném Osobním rozvoji 5.

„Osobní rozvoj“;  co pro Vás znamená?

Každý člověk, který porozumí tomu, že vnější svět odráží svět vnitřní a přijme za toto odpovědnost, přirozeně směřuje k osobnímu či spirituálnímu rozvoji. Tři pilíře osobního rozvoje jsou pro mne léčení těla, zklidnění mysli a léčení srdce, emocí. Metody, které pro osobní rozvoj můj i mých klientů používám, právě toto dělají. Dále je nutné zabývat se očistou emočního energetického znečištění a nevědomé touhy po smrti.

Co Vás nejvíc naplňuje, baví?

Přinesl jsem do České republiky nové metody osobního rozvoje. Baví mě tyto metody rozvíjet, setkávat se při nich s lidmi a pozorovat, jak jsou metody pro klienty přínosné.

Kdy jste sám sebe naposledy příjemně překvapil?

V poslední době mě příjemně překvapují spíše blízcí lidé. Mnohdy jsem také překvapen, jak je kupř. práce s energií třeba v metodě rebirthing účinná. Nedávno mi například klientka po pátém sezení řekla, že vykouří za den pouze polovinu cigarety. Před tím, než začala na rebirthing docházet, kouřila denně 20 cigaret!

Jaké hodnoty Vás nejvíc vystihují?

Zvědavost, rozvoj, klid a hledání cest k sebepoznávání. 

V čem vidíte smysl života?

Vytvářet harmonické a klidnější prostředí kolem sebe i v sobě. Práce sama na sobě pro lepší život na planetě Zemi. A pomáhat v tom i dalším lidem.

Martin Bartošek

Terapeut a cvičitel Mgr. Martin Bartošek je lektor osobního rozvoje, který své získané vzdělání na Pedagogické fakultě MU v Brně doplnil o praktické zkušenosti a další vzdělání v zahraničí (Nizozemí, Španělsko, Německo). Věnuje se metodám vědomého dýchání (Rebirthing - Satori dýchání) a dále energeticky harmonizačním cvičením: např. Osho Divine healing nebo léčebná technika Om healing. Mnohá funkční antistresová cvičení navazují na tradiční čínskou a japonskou medicínu.

Je autorem DVD Dechové cviky - cvičení Osho divine healing s Martinem Bartoškem. www.martinbartosek.cz  

Rozhovor pro magazín Osobní rozvoj www.osobnirozvojonline.cz


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD