Rebirthing - cesta k osobní transformaci

MeduňkaMeduňka představuje metodu Satori dýchání

Léčivou sílu dýchání můžeme poznávat v různých metodách, ať jogínských nebo taoistických. Nejefektivněji však zřejmě prostřednictvím rebirthingu neboli intuitivního vědomého dýchání.

Rebirthing

Cesta k osobní transformaci

Počátek této metody je v 70. letech minulého století. Leonard Orr tehdy experimentoval se změněnými stavy vědomí a jednou, když pobýval delší dobu v sauně, zažil energetický příval doprovázený změnou dýchání, který vyvolal vzpomínky na porod.
Po této zkušenosti se začal více zaměřovat na práci s dechem a postupně vyvinul metodu rebirthing, tak, jak ji známe dnes. Ačkoli název rebirthing znamená znovuzrození, ke znovuprožití porodu zde nedochází.

Rebirthing nám umožňuje nadechovat energii (prána, čchi) ze vzduchu. Tato léčivá energie pak proudí tělem a uzdravuje to, co je potřeba, a to, na co jsme připraveni. Pročisťují se energetické dráhy a uzdravuje psychika.

Proč se „znovu narodit“?

Metoda rebirthing je prospěšná pro každého, kdo hledá osobní rozvoj, transformaci, detoxikaci nebo léčení. Pomáhá i v obtížných situacích, jako jsou tělesné nemoci (bolesti, astma, migrény, epilepsie atd.), stres a deprese, strach a úzkosti, pocity životního nenaplnění, nízké sebevědomí a sebeúcta, partnerské a vztahové problémy, profesní neúspěchy… Mnohé z těchto potíží mají původ v traumatickém zážitku v průběhu narození nebo v jiných, vysoce zátěžových situacích, při kterých se narušuje přirozený rytmus dýchání, a tím i oběh tělesné energie. Nepříjemné zážitky máme tendenci vytěsnit anebo potlačit, což nám vytváří bloky, které zabraňují přirozenému proudění energie. Člověk může uvědomělým dýcháním, tak jak to učí rebirthing, tyto události vyřešit i zpětně, přijmout a integrovat je  do svého života, a díky tomu se zbavit jejich negativního vlivu. Uvolňuje se stagnující energie, která nám  do naších  životů přináší nový radostný pocit, přispívá k větší otevřenosti, tvořivosti a chuti do života.

Síla spojeného dechu

Při sezení rebirthingu pohodlně ležíte na matraci a jste doprovázeni profesionálně vyškoleným terapeutem. Dýcháte spojeným dechem, kdy nádech přechází ve výdech a naopak, čímž se postupně vytváří energetický cyklus. Energii můžete vnímat jako jemné brnění v různých částech těla nebo jako energetické proudy. Poté, co energie dosáhne vrcholu, přivede vás k relaxaci. Rebirthing totiž přináší jak energii, tak uvolnění. Dosahujeme hlubších stavů relaxace, dle měření mozkových vln se dostáváme do stavu tzv. theta vln. Tedy stavu, který je v Indii označován jako samadhi a v Japonsku jako satori. Proto se metodě rebirthing někdy říká satori dýchání. Naše mysl, tělo a emoce jsou v tomto stavu  sjednocené, prožíváme hluboký mír, rozpuštění, spojení se Světlem.

V tomto stavu se také kontaktujeme s esencí, s energií, se kterou jsme se narodili a která tvoří naši podstatu. Tuto energii prožíváme jako vnitřní klid, lásku, radost, odhodlání a sílu. Kontakt s esencí očisťuje emoce a představivost, zlepšuje dýchání a celkově nás uvolňuje, naše emoční bloky i pohyby našeho těla.

Bloky v energetickém systému

V souvislosti s rebirthingem je užitečné se zmínit o tzv. emočním energetickém znečištění. To vzniká jak životním stylem, tak ho také přebíráme od druhých lidí, pouze tím, že jsme v jejich blízkosti. Emoční znečištění se pak ukládá v energetickém systému člověka, způsobuje únavu, bolesti hlavy a napětí v různých partiích těla. Leonard Orr říká, že  pokud se od emočního energetického znečištění neočisťujeme, nemůžeme se osobnostně ani spirituálně rozvíjet. Rebirthing je jednou možností jak to udělat - očisťuje auru a energetické dráhy v těle. Spirituální očista je dále možná prostřednictvím působení vody, ohně, zdravé stravy, fyzického cvičení i dalšími způsoby.

Pokud se zabýváte osobním rozvojem, používáte k tomu různé metody. Může se ale stát, že vaše emoční a mentální vzorce stále zůstávají nebo odcházejí velmi pomalu. Rebirthing vám pomůže se od těchto překážek  osvobodit na energetické úrovni, a tím může změna nastat mnohem rychleji a trvale.

Zbavit se stresu

Práce s dechem je při zvládání stresu životně důležitá, to známe všichni, a je také základním prvkem většiny relaxačních technik. Metody dýchání používané v terapii můžeme rozdělit na orientované zapadně a východně. U západně orientovaných dýchacích technik (holotropní dýchání, reichiánské dýchání) jde především o vyjádření potlačovaných emocí člověka. Východně orientované metody, kam řadíme i rebirthing, mají za cíl emoce „rozpouštět“. Hluboká relaxace navozená při rebirthingu činí z této techniky mocný nástroj k omlazení těla a mysli. A protože rebirthing  pracuje jak s dlouhodobými, tak s krátkodobými příčinami stresu, můžeme tvrdit, že je to jedna z nejúčinnějších technik k ovládnutí stresu vůbec.

Mgr. Martin Bartošek, článek pro časopis Meduňka 1/2012

Mgr. Martin Bartošek je přední lektor osobního rozvoje a jediný facilitátor rebirthingu v ČR, sezení objednávejte na info@martinbartosek.cz


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD