Rebirthing - léčivá síla dýchání

"Když se naučíte vědomému energetickému dýchání, pravděpodobně jste se naučili nejužitečnější dovednost ve svém životě," říká Leonard Orr, tvůrce metody rebirthing - vědomého dýchání.

Rebirthing

Rebirthing je metoda vědomého, intuitivního energetického dýchání, při kterém přijímáme energii dechem, snadno a lehce, jako jsme to dělali jako děti. V průběhu sezení rebirthingu dýcháme kontinuálně, bez přerušení mezi výdechem a nádechem, tak je uzavřen oběh energie, která vytváří vnitřní stabilitu a rovnováhu, uvolňuje napětí, stresy a bloky nashromážděné a uložené v našem těle v průběhu každodenního života.

Rebirthing pomáhá v obtížných situacích, jako jsou tělesné nemoci (bolesti, astma, migrény, epilepsie atd.), stres a deprese, strach a úzkosti, pocity životního nenaplnění, nízké sebevědomí a sebeúcta, partnerské a vztahové problémy, profesní neúspěchy ...

Mnohé z těchto potíží mají původ v traumatickém zážitku porodu nebo v jiných, vysoce stresových situacích, během kterých je narušen přirozený rytmus dýchání a tím i oběhu energie. Nepříjemné zážitky se snažíme vytěsnit nebo potlačit, a ty pak vytvářejí v těle bloky, které brání přirozenému toku energie.

Vědomým energetickým dýcháním, jaké učí rebirthing neboli znovuzrození, můžeme tyto události i zpětně vyřešit a přijmout, integrovat do svého života, a tak je zbavit jejich přetrvávajícího negativního vlivu. Přijetím se uvolní stagnující energie, která do našeho života přinese radostný pocit a přispěje k větší otevřenosti, tvořivosti a chuti do života.

Vědomé dýchání je způsob, jak se propojit se svým tělem a jeho živostí a radostí, jak objevit svou vnitřní sílu a energii, jak žít život podle svých přání a představ. Správný způsob dýchání je pro zdravý život stejně důležitý jako zdravá životospráva, pravidelné cvičení a zdravá strava.

Cvičení rebirthingu podporuje vědomé a prospěšné dýchání i v každodenním životě. Jedno sezení rebirthingu trvápřibližně jednu a půl až dvě hodiny. Dýchání probíhá vleže na podložce.

Dýchající se celkově zklidní, noří se do stavu hlubší relaxace a většinou zažívá velmi příjemné pocity uvolnění, radosti, přílivu energie a celkové živosti. Po skončení dýchání přichází chvíle na integraci, tedy čas, kdy klient reflektuje své zkušenosti a prožitky z dýchání. Cítí se lehce, klidně a radostně, a často má v těchto chvílích jasný vhled do situací, které se předtím zdály složité a problematické. Další sezení přichází obvykle po jednom aždvou týdnech, vyplněných samostatným cvičením; po deseti sezeních je klient již většinou připraven provádět vědomé dýchání sám, podle potřeby nebo pravidelně.

článek pro projekt Hravamama.cz


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD