Rebirthing - návrat k sobě samému

Jóga dnes

O tom, že bez dechu není život, není pochyb. A věděli jste také, že je možné se pomocí dechu a správnému dýchání přiblížit zdravému a vědomějšímu životu? Kdo by to byl do tak „samozřejmé“ součásti našeho každodenního života vůbec řekl?

Rebirthing neboli vědomé energetické dýchání je metoda k uzdravování, osobnímu růstu a spirituálnímu probouzení. Otcem myšlenky a celé této techniky je Leonard Orr a světlo světa spatřila už v roce 1974. Od té doby si získala řadu příznivců a milióny praktikujících po celém světě. Metoda vědomého dýchání je dostupná také u nás.
A jak rebirthing funguje? Podstatou celého sezení se speciálně vyškoleným terapeutem je dýchat takovým způsobem, že nádech a výdech na sebe navazují neprodleně, tedy bez mezer, v nepřerušovaném rytmu. Probíhá tedy tzv. spojený dech. V podstatě to znamená naučit se znovu přijímat energii (pránu) stejně jako vzduch, tak jak jsme to dělali nevědomě jako děti. Během života ale nasbíráme řadu negativních myšlenek a zkušeností, které správné dýchání výrazně blokují.

Další bloky představuje vůbec průběh samotného příchodu na svět, výchova v rodině, neuvědomělá tendence ke smrti nebo zážitky z minulých životů. V dnešní době se k nim navíc velkou měrou přidává také současný způsob života, sedavé zaměstnání a všudypřítomný stres. Bohužel jen málokdo v dospělosti dýchá správně...

Bloky -  zásobárna zadržené energie

O narušeném dýchacím mechanismu spuštěném při porodu už řeč byla. Stejné bloky si ale způsobujeme při prožívání strachu, hněvu, bolesti či radosti, kdy často svůj dech potlačujeme. To, jak vnímáme sami sebe, jaký vztah máme ke světu a jaký si myslíme, že má svět vztah k nám, je ve většině ovlivněno porodem a našimi zkušenostmi z dětství. Naše reakce v mezilidských vztazích nebo v zaměstnání jsou tak často nevyřešenými dětskými reakcemi.

Rebirthing  je bezpečnou a velmi jemnou technikou, která navíc skutečně funguje. Výsledky totiž pozná každý klient sám na sobě, a to velmi brzy. Jak? Zjistí, že se dokázal uvolnit, že strach, hněv, deprese nebo nechtěné pocity viny či utrpení, které ho uvnitř svíraly, povolily a že mu celkově „tak nějak lépe“. Lehčeji. Že se cítí stabilnější a posílenější.
Není v tom žádná magie, jen čirá dokonalost našeho lidského těla. Když totiž dýcháme vědomým energetickým způsobem hodinu či déle, začneme výrazně pociťovat životní energii, jak plyne naším tělem a rozpouští napětí a energetické bloky. Během prvních tří až čtyř sezení mohou mít někteří účastníci nepříjemné pocity, které nejsou způsobeny dechem, ale právě touto koncentrovanou, nevyjádřenou negativní energií. Postupně dochází k uvolnění stresu a napětí, které se nám podařilo nasbírat během našeho života. Sezení se potom obvykle stává příjemnější, protože klient má daleko větší pocit radosti, míru a větší živosti.
Všichni jsme na sobě určitě někdy poznali, že pokud držíme emoce a napětí, spotřebujeme na to spoustu energie, což je bolestné, nepohodlné a náročné. Čili když se nám podaří tyto hluboko zasuté emoce uvolnit, uvolníme tím také spoustu energie, která byla potřeba k jejich držení. A tu máme najednou plně k dispozici! To přináší daleko větší otevřenost k životu, pocit „obživnutí“, radosti a štěstí. A něco speciálně pro meditující: S touto změnou také dochází k daleko jasnějším vhledům do životních situací a k většímu uvědomění si  své intuice a spojení se s ní. Také se tím zlepšuje vztah k sobě samému a lidé jsou více tvořiví, otevření, mají větší sebedůvěru, chuť do života a odvahu zrealizovat důležitá rozhodnutí.

Na závěr sezení během uvolnění se můžeme dostávat do stavu hluboké relaxace, kdy se frekvence mozkových vln našeho mozku pohybují v pásmu theta. Tento stav je v Indii pojmenován jako samadhi a jako satori v Japonsku. Od toho tedy Satori dýchání - původní  a častěji používaný název metody je rebirthing.

Prodýchat se ke zdraví

Přes 70% všech toxinů v těle se uvolňuje dechem, protože správným dýcháním dochází ke zlepšení metabolických procesů v buňkách. Správné dýchání také pozitivně ovlivňuje činnost tělesných orgánů.  Rebirthing tak pomáhá i u tělesných potížích např. astmatu, epilepsii, bolestech hlavy, rakovině či problémů se srdcem a díky němu také dochází k odkyselování organizmu. Vědomým energetickým dýcháním se energetizuje tělo a mysl, očišťuje krev a nervový systém a celkově se prohlubuje a zlepšuje dýchání. Má také pozitivní vliv na správné držení těla a pomáhá k očistění energetického systému tím, že se díky němu čistí meridiány, čakry, aura a celé emoční tělo.

Většina lidí se naučí dovednost přijímat energii spolu s dechem v deseti sezeních, kde je doprovází profesionální facilitátor. Mezi jednotlivými sezeními se doporučuje odstup sedmi až čtrnácti dnů. Dýchá se v leže na matraci. Sezení samotné trvá hodinu a půl až dvě hodiny. Výhodou této metody je, že po těchto deseti sezeních je většina  klientů připravena provádět vědomé energetické dýchání bez facilitátora kdekoliv a kdykoliv během svého každodenního života. Je to tedy klient sám, který se vede ke svému uzdravení a projasnění své mysli.

Martin Bartošek  

Lektor metody Rebirthing:

Mgr. Martin Bartošek  - lektor osobního rozvoje a jediný facilitátor metody Rebirting v České republice. Získané vzdělání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity doplnil o praktické zkušenosti a další vzdělání v zahraničí. Jako velmi užitečné metody pro jeho klienty se v současné, na stres bohaté době, ukazují metody vědomého dýchání (Rebirthing) a energeticky harmonizační cvičení např. Divine healing. Mnohá funkční antistresová cvičení navazují na tradiční čínskou a japonskou medicínu. Více informací na www.martinbartosek.cz.

Článek pro časopis Jóga dnes 2/2012


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD