Rebirthing vědomé energetické dýchání

Rebirthing je jednoduchá a bezpečná technika, která pomáhá zvyšovat sebevědomí a stimuluje očistné procesy v těle. Jedná se o efektivní antistresový program. Tato metoda se učí v deseti sezeních pod vedením profesionálního facilitátora, a pak ji lze provádět samostatně – samozřejmě v případě potřeby anebo preventivně.

Rebirthing

 • Autorem je Leonard Orr (USA), s projektem přišel v roce 1974. Od té doby se tato technika rozšířila po celém světě – v současnosti s ní pracuje přes deset milionů lidí na šesti kontinentech. L. Orr je také originální myslitel, mezinárodní učitel, autor více než třiceti publikací a knih, zakladatel Rebirthing Breathwork International.
 • V rebirthingu (vědomém energetickém dýchání) se využívá léčebného potenciálu správného dýchání, v sezení se učí dýchat takovým způsobem, že nádech a výdech navazují neprodleně bez mezer, v nepřerušovaném rytmu (spojený dech). Spolu se vzduchem je přijímána také energie. Takto dýchají malé děti.
 • Dýchací mechanizmus je často narušen při porodu, také při prožívánístrachu, hněvu, bolesti či radosti, lidé často potlačují svůj dech. To vede také k potlačení emocí a vytváření napětí v těle. Držení těchto emocí a napětí zabere spoustu energie, což je bolestné a nepohodlné.
 • Když dýcháme vědomým energetickým způsobem hodinu či déle, cítíme životní energii, jak plyne naším tělem a rozpouští napětí a energetické bloky.
 • Části těla, kde je uloženo napětí (blok), jsou prouděním energie aktivovány, umožňují rozpoznání pocitů a vzpomínek, jejich vyjádření, uvědomění a transformaci – „rozpuštění“. Můžeme zažít hlubokou relaxací. Tam, kde je uvolnění, nemůže být zároveň napětí.
 • Postupně dochází k uvolnění stresu a napětí, které jsme nasbírali kdykoli v našem životě. Při tom můžeme pocítit nepříjemné vjemy chladu, svědění, vibrování nebo dokonce mírné křeče, které se nejčastěji projevují v prstech, pažích, nohách, chodidlech a okolo úst. Uvolňují se nevědomé blokády. Po prodýchání a uvolnění je sezení obvykle velmi příjemné, lidé mají pocit radosti, míru a větší vitality.
 • Jakmile jsou hluboko zasuté emoce uvolněny, je energie potřebná k jejich držení také volná. Je nám k dispozici podle potřeby. To přináší lidem větší otevřenost v životě, pocit energie, štěstí, „obživnutí“. S touto změnou
  také dochází k „vhledům“ do životních situací, k většímu uvědomění si intuice, zlepšuje se vztah k sobě, lidé jsou více tvořiví, mají větší sebedůvěru, chuť do života a odvahu realizovat důležitá rozhodnutí.
 • Dýchání pomáhá naší mysli, tělu i duši. Je to proces, který umožňuje uvolnění strachu, rozladěnosti, deprese, hněvu, nechtěných pocitů viny a utrpení. Přináší emocionální stabilitu.
 • Pomáhá redukovat stres (zrychluje se uvolňovaní kortizolu z mozku) a zvyšuje energii a uvědomění. Může pomoci cítit se bezpečně – bezpečně ve svém těle.
 • Rozpouští emocionální bloky – často vzniklé např. při porodu, v dětství.
 • Dodává tělu více energie než obvykle. Přes 70 procent všech toxinů v těle se uvolňuje dechem, okysličená krev vytváří nehostinné prostředí pro onemocnění, která napadají imunitní systém. Posiluje vylučovací systém, zrychluje se proudění lymfy v lymfatickém systému – očista.
 • Energetickým dýcháním se energetizuje tělo a mysl, očišťuje krev a nervový systém a celkově se prohlubuje a zlepšuje dýchání. Má také pozitivní vliv na správné držení těla.
 • Správným dýcháním dochází ke zlepšení metabolických procesů v buňkách, pozitivně to ovlivňuje činnost tělesných orgánů. Harmonizuje látkovou výměnu. Rebirthing pomáhá i u tělesných potíží – např. astmatu, epilepsii, vysokém a nízkém tlaku, bolestech hlavy či problémů se srdcem.
 • Je možné jej použít také u dětí (např. USA projekt ve školách), u žen také v době těhotenství.
 • Vhodné je před sezením i po něm se osprchovat, lépe jsme připraveni na vnímání svého těla.
 • Rebirthing se provádí nejméně dvě hodiny po jídle.
 • Sezení je individuální, ve skupině se nedoporučuje.
 • Dýchá se v leže na matraci. Celkově sezení trvá dvě až tři hodiny. Vhodný je odstup sedm až čtrnáct dnů mezi jednotlivými sezeními. Mezi sezeními jsou domácí úkoly. Většina lidí se naučí dovednost přijímat energii spolu s dechem v deseti sezeních, kde je doprovází profesionální facilitátor. Úkolem facilitátora je vytvářet bezpečné prostředí a provádět tímto procesem.
 • Po deseti sezeních je většina připravena provádět vědomé energetické dýchání bez facilitátora. Může pak tuto dovednost používat samostatně kdykoli během dalšího života.

Zpracoval: Mgr. Bc. Martin Bartošek,
facilitátor rebirthingu, žák Lonarda Orra
leden / únor 2006

článek pro časopis Fitstyl


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD