Rozhovor pro festival Zdraví

Rozhovor s Martinem Bartoškem

Jak prožíváš zimní období?

Letošní zima je pro mě spojena s příjemnými chvílemi s mojí přítelkyní. Hodně spolu cestujeme a krásným zážitkem byla naše duchovní svatba.
V pracovní oblasti si všímám, že se čím dál více do povědomí lidí dostává technika Rebirthing - Satori dýchání, kterou jsem přivezl ze západu. Hlásí se také plno nových tváří na pravidelné lekce cvičení Osho divine healing. Své příznivce mám po celé ČR.
Organizuji jarní festival Fenikl, který se bude konat v Brně. Dostal jsem požehnání od swámího Vishwanandy a organizuji léčebné kruhy Om healingu. Tato nová aktivita mě velmi těší.
Začátek roku byl pro mě smutný, loučil jsem se s mámou, která zemřela.

2. Co tě přivedlo k práci s lidmi a co tě vede k tomu v ní pokračovat?

K práci s lidmi mě přivedla práce na sobě, okolnosti životní cesty a touha duše
Začínal jsem pracovat s dětmi ve skautském oddíle a v pedagogicko-psychologické poradně. Vytvořil jsem Program osobního rozvoje, který jsem realizoval na středních školách po dobu deseti let. Vedl jsem Oshovy aktivní meditace.  Metody osobního rozvoje, kterými zájemce provázím v současnosti, jsem poznal začátkem nového tisíciletí.
Transformační metody rebirthing – Satori dýchání, cvičení Osho divine healing i Om healing jsou všechny velmi užitečné a efektivní pro současnou dobu. Techniky se navzájem dobře doplňují a uzavírají tak pomyslný kruh. Kdo vyzkoušel Osho divine healing, přišel na Satori dýchání a pak se zajímal i o Om healing.
Pozorovat rozvoj, léčení a nadšení lidí, s kterými pracuji, je pro mě radostné a zajímavé.

3. Jací lidé chodí na tvé kurzy a proč?

Moje kurzy navštěvují lidé různých profesí. Jsou to lidé, kteří hledají cesty osobního rozvoje, léčení či relaxaci. Hledají řešení různých životních situací, potíže se sebevědomím, partnerskými vztahy nebo stresem. Jsou to lidé, kteří se chtějí lépe poznat a zažívat v životě více radosti. 

4. Jak bys popsal zdravě fungujícího člověka?

Zdravý člověk je zdravý ve všech složkách zdraví: fyzické zdraví, emocionální zdraví, sociální a duchovní zdraví a osobní (seberealizační) zdraví.

5. Co účastníci zažijí na tvých workshopech na Festivalu zdraví?

Účastníci mého workshopu na festivalu Zdraví si zacvičí cvičení Osho divine healing. Je to jedinečná příležitost, protože toto cvičení je ve světě stále uzavřeno v meditačních centrech a ašrámech. Veřejné cvičení se koná v zahraničí jen velmi zřídka. Relaxační a harmonizační efekt cvičení  mohou účastníci pociťovat až několik dnů.
Na přednášce se dozví zajímavé informace o Satori dýchání a léčivé síle dechu.

6. Je něco, co chceš vzkázat zájemcům o festival?

Máte možnost poznat zajímavé lektory a jejich práci na jednom místě, na hezkém místě v přírodě. Těším se na vás, na festivalu na viděnou.


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD