Satori dýchání – prodýchejte se ke zdraví

Satori dýchání  jako metoda osobního rozvoje využívající léčivou sílu základní funkce našeho života na Zemi - dýchání. Dopřejte svému tělu i duši efektivní odbourání stresu pomocí této metody.

Dýchání – pro většinu z nás tak samozřejmé, až plně automatické. Až si neuvědomujeme, jak mocné pro naše zdraví je. Ba co víc: dokáže také léčit! Stačí vědět, jak na to.

Satori dýchání neboli rebirthing je speciální metoda dýchání, která pomáhá pročišťovat tzv. emoční mysl. To je filtr, přes který mysl promlouvá k nám samotným v situacích vnímání sama sebe i okolního světa. Emoční mysl je tvořena vzpomínkami  na bolestné zážitky z dětství i z pozdějšího života. Metoda spojeného dýchání nejenom uvolňuje fyzické blokády a tělesné napětí, ale také nás zbavujeme omezujících mentálních vzorců.

Tato metoda pracuje s energetickým vědomým dýcháním: Během sezení pracujeme s představou, že vdechujeme pránu, která potom proudí tělem a na úrovni těla pozitivně působí na blokády vzniklé během let, čímž může uzdravovat různé onemocnění a čistit emoce.

Proč Satori dýchání?

Bezprostředně po sezení se cítíme živější, uvolněnější, zažíváme pocit míru a energie zároveň.  Máme pocit jasnosti, vhledy do různých situací a daleko snadněji a rychleji můžeme nacházet řešení tíživých situací.

Postupně v sobě objevujeme větší vnitřní sílu, se kterou můžeme lépe dosahovat svých cílů a přání v životě, stáváme se sebevědomějšími a více si věříme. Můžeme znovu objevit radost ze života třeba i smysl pro humor.

Mění se pohled na sebe sama, bereme větší zodpovědnost za vše, co se děje, přestáváme hodnotit a obviňovat druhé lidi. Vztahy k ostatním se obecně výrazně zlepšují.

Celkově lépe dýcháme, můžeme se uzdravovat z různých nemocí a dostáváme se k většímu kontaktu s tělem. A s tím vším daleko lépe a s větším nadhledem zvládáme dennodenní stresové situace.

Další pozitivní zprávou je, že Satori dýchání na rozdíl od jiných metod nevyžaduje analýzu problémů a jejich příčin. Umožňuje totiž přímý kontakt s vnitřními zraněními, vhled do příčiny vzniku a následně jejich léčení.

Jak probíhá?

Každé sezení této individuální léčebné metody probíhá vleže na matraci zhruba hodinu a půl.

Během dýchání spojeným dechem klient pociťuje proudění energie v těle, postupně se uvolňuje a dochází k léčení starých traumat a bolestí uložených v naší duši i v těle.

Na závěr sezení během uvolnění se můžeme dostávat do hlubší relaxace, kdy se frekvence mozkových vln našeho mozku pohybují v pásmu theta. Tento stav je v Indii pojmenován jako samadhi a jako satori v Japonsku. Od toho tedy Satori dýchání - původní  a častěji používaný název metody je rebirthing.

Aby bylo Satori dýchání úspěšné, jeho technika prováděna správně a Vy jste zaznamenali pozitivní výsledky, je nutná kontinuita setkávání – těch proběhne celkem deset. Během nich se techniku naučíte, abyste ji pak mohli používat samostatně kdykoliv podle vlastní potřeby. Mezi jednotlivými sezeními je pak většinou týdenní pauza, kterou vyplňují domácí cvičení pro dokonalejší fixaci léčebné techniky.

Pro koho je Satori dýchání určeno?

Pro každého, kdo se rozhodne být aktivním strůjcem svého zdraví a úspěchu!

Ve své praxi jsem zaznamenal, že absolventi sezení rebirthingu hledali možnost posunout se dál a možnost na sobě dále pracovat. Někteří  z nich již prošli různými metodami práce na sobě, avšak bez výraznějšího výsledku a osobního přínosu.

Sezení metody Satori dýchání navštěvují lidé z různých profesí, např. podnikatelé a majitelé firem, manažeři, profesionální sportovci či lékaři a také klienti z oblasti práva a bankovnictví.

Přijďte se tedy podívat a zakusit na vlastní kůži, resp. plicní sklípky účinky této velmi specifické metody dýchání. Osvoboďte se od pout, které Vám nedovolovaly prožít Váš život ve zdraví a radostně!

Individuální transformační sezení probíhají v Praze a v Brně. Termín si domluvíte telefonicky nebo emailem. Více informací o metodě Satori dýchání neboli rebirthingu najdete na www.martinbartosek.cz .

Satori dýchání – brána ke všemu, na co jste připravení a co je pro Vás v tuto chvíli důležité a aktuální.

Článek pro projekt Zivotbezhranic.cz


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD