Zkuste dýchat jinak

Jestli vám učarovaly alternativní terapie a hledáte odlišné životní cesty, bude vás zajímat rebirthing – uvědomělé energetické dýchání. Tato terapeutická metoda vychází z přesvědčení, že mnoho nejrůznějších potíží sychického i fyzického rázu má původ v traumatickém zážitku porodu či raného dětství, nebo v jiných vysoce stresových situacích, během kterých se naruší přirozený rytmus dýchání.

Správný způsob dýchání je pro zdravý život stejně důležitý jako životospráva, pravidelné cvičení a zdravá strava. Naučíme-li se dýchat, dokážeme relaxovat, vnitřně se uvolnit a zažít pocit nadšení a štěstí. Dech nás doprovází celý život, a když dýchat přestaneme, zemřeme. „Pokud se naučíte ovládat potenciál svého dechu, budete žít plnější život,“ vysvětluje facilitátor Martin Bartošek. „Rebirthing ulevuje například od bolestí, pomůže při astmatu, migrénách a epilepsii. Pomůže člověku zvládnout či zmírnit stres a deprese, strach a úzkosti, pocity životního nenaplnění. Posiluje nízké sebevědomí, a to má také vliv na řešení problémů ve vztazích nebo profesní neúspěchy.“

Až na dno duše

Co tedy metoda rebirthingu (znovuzrození) přesně je? Je to především určitá technika dýchání, která dočasně změní poměry kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. Díky tomu získá dýchající mimořádný niterný zážitek a může ho využít ke svému osobnímu růstu. Martin Bartošek popisuje princip takto: „Jedná se o metodu uvědomělého dýchání, při které dýcháme bez přerušení mezi výdechem a nádechem. Vznikne tak uzavřený oběh energie, a ta vytváří vnitřní rovnováhu a uvolňuje napětí, stresy a bloky, které se v nás ukládají v průběhu každodenního života.“ Energií v tomto případě není klasická fyzikální veličina, kterou měříme v kaloriích a joulech, tu dýcháním samozřejmě získat nelze. Míní se tím duchovní a životní energie, tedy neměřitelná, neuchopitelná, a tudíž značně ezoterická věc. Každý z nás se však někdy ocitl v situaci či stavu, kdy už prostě „neměl sílu“ v něčem pokračovat, řešit nějaký problém, či dokonce měl potíže vyjít po dobrém s vlastním tělem a sám se sebou. A to jsou právě situace, na které nepomůže žádná pilulka ani operace, a je jen na našem rozhodnutí, jakým způsobem chceme ztracenou sílu a energii získat zpátky. Rebirthing je vhodný pro lidi, kteří zvládnou určitou fyzickou zátěž, jsou zakotveni v realitě a dobře zvládají každodenní úkoly.

Postavte se drakům

Každému vyhovuje něco jiného, a jednou z mnoha možností je právě metoda dýchání rebirthing. Ta slibuje i celkem problematické věci, například že se vydýcháte z deprese. Pokud se však jedná o klinickou „velkou“ depresi, tak se jen na alternativu nespoléhejte. Naučit se vydýchat ze vzteku, nepříjemných pocitů, tenzních bolestí hlavy – to je naopak velmi lákavá možnost, jak aktivně ovlivňovat svoji životní cestu. Zrovna tak je možné, že se díky rebirthingu „rozvzpomenete“ na vlastní zrození. Otázka, zda se jedná o skutečné či umělé vzpomínky, je často diskutovaná, ale ve skutečnosti je to úplně jedno. Jde o to, dát svému životu pozitivní smysl a uvolnit ze sebe potlačené negativní pocity. Uvědomělé dýchání podle svého tvůrce Leonarda Orra dokáže zvládat příznaky mnoha nemocí, například astmatu, migrény či epilepsie. To zní rozumně a sympaticky – neslibuje se tu zázračné vyléčení, ale zvládnutí příznaků. Vzhledem k tomu, že stres, vnitřní napětí a úzkost se na vzniku či zhoršení mnoha chorob zásadně spolupodílejí, je jasné, že když se nám podaří najít způsob, jak zdravě snížit jejich hladinu, musí se to odrazit i na stavu celého organismu. Poznejte své pocity Metodu rebirthingu vytvořil Leonard Orr a jako alternativní terapeutická metoda je používána od roku 1974. Jestliže vás zajímá, určitě si najděte facilitátora a nesnažte se do techniky proniknout sami. Slovo facilitátor znamená průvodce, „usnadňovač“, a je to člověk, který odpovídá za průběh procesu, nikoliv za jeho obsah. Sám Leonard Orr k tomu říká: „Můžete udělat částečnou zkušenost s rebirthingem sami, ale je to zdlouhavé a únavné. I já sám jsem musel nejprve vytrénovat facilitátory, než jsem mohl prožít skutečně kvalitní sezení.“ Při dýchání je klient oblečený a leží. Facilitátor ho dovede k tomu, aby jeho dech měl příjemný spojený rytmus, kdy vdech bez přestávky přechází ve výdech. Po několika minutách začnou probíhat změny a klient může pociťovat i výrazné psychické a fyzické nepohodlí, které se dalším působením vědomého dýchání postupně uvolňuje. Důsledky nesprávného dýchání, jako jsou třeba mravenčení, chlad, horko nebo křeče v prstech, jsou důsledkem nesprávného dýchání a v průběhu procesu se zmírní až odejdou.

Setkání skončí jednu až dvě hodiny poté, kdy energie přestává proudit a postupně zcela ustane. Výsledkem sezení by měl být naprostý klid a hloubková relaxace. Jestliže vás metoda nadchne, tak se během deseti sezení naučíte její techniku tak dobře, abyste byli uvědomělého dýchání schopni sami bez dohledu facilitátora. Stále však platí, že nejlepší hodiny zažijete pod vedením zkušeného člověka.

Rebirthing je nevhodný v těchto případech:

  • akutní onemocnění, které omezuje schopnost dýchat
  • zvýšená činnost štítné žlázy
  • cukrovka léčená inzulinem
  • psychózy, schizofrenie
  • užívání antipsychotik či silných antidepresiv
  • akutně těžce emočně prožívaná situace, např. rozvod
  • pokročilý stupeň těhotenství

Tamara Gitlová (časopis Fit styl)


2009 - 2021 © Martin Bartošek - design by 3wD