DotazníkySTRES 

Dotazník Stres je sebeposuzovací dotazník, obsahující 123 položek, zaměřených na 15 oblastí, které se týkají stresu a zdravotního rizika. Cílem je poskytnout informace o psychologických faktorech, které ovlivňují vztah mezi stresem a nemocí. Uživatelům poskytuje informace o specifickém životním stylu a zdravotním chování, které se u konkrétního jedince mohou podílet na onemocnění a poruchách ovlivňovaných stresem.

Dotazník je konstruován tak, aby identifikoval ty oblasti, které člověku pomáhají odolat škodlivým účinkům každodenního stresu a ty, které ho naopak činí náchylným k onemocněním spojovaným se stresem.

Dotazník probíhá formou osobní konzultace v Praze nebo Brně.

Cena je 1200 Kč. 

OBJEDNÁVKA

RODIČOVSKÝ STRES 

Dotazník Rodičovského stresu měří stres v systému rodič-dítě. Dotazník obsahuje 101 položek zaměřených na rodiče (Doména rodiče) a dítě (Doména dítěte). Rodiče tak posuzují nejen charakteristiky dítěte, ale i své rodičovské charakteristiky a interakci s dítětem. Doména rodiče a Doména dítěte společně tvoří škálu Celkového stresu. Dále obsahuje dotazník doplňkovou škálu Životního stresu, která se skládá z 19 položek. 
Metoda je určena pro rodiče dětí ve věku od 1 měsíce do 12 let. Hlavním přínosem je rozpoznání rizikového fungování systému rodič-dítě, u kterého hrozí vznik dysfunkčního rodičovského chování nebo problematického chování dítěte. Jedná se o screeningový a diagnostický nástroj, jehož účelem je změřit relativní míru stresu v systému rodič-dítě a zachytit tak problémové oblasti, které mohou vyžadovat intervenci. 
Hodnocení rodinného systému a míry stresu je důležitou součástí psychologického posouzení. Dotazník zachycuje podstatné informace o dítěti a rodinném systému za relativně krátkou dobu, kterou vyžaduje administrace a interpretace. 

Dotazník probíhá formou osobní konzultace v Praze nebo Brně.

Cena je 1200 Kč. 

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA Stres

 Rodičovský stres

|

 Souhlas se zpracováním osobních údajů

© 2024 Martin Bartošek