Martin BartošekPůsobím především v Praze a v Brně. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jsem studoval sociální pedagogiku, speciální pedagogiku a arteterapii. Mám za sebou státní zkoušku z psychologie, sociální psychologie a aplikované psychologie. Dokončil jsem studium Master of Business Administration - MBA Psychologie managementu, ve škole European Business School. Další vzdělání v rozsahu více než 1500 hodin: sociálně psychologický výcvik, výcviky zaměřené na lektorské dovednosti, práce s tělem v psychoterapii a relaxační techniky a další. 

Věnuji se metodám osobního rozvoje, které umožňují zbavovat se stresu a zvyšovat odolnost vůči zátěži. Oslovují mě taoistické metody i přístupy moderní psychologie.

  • Jsem terapeut, specialista na prevenci a řešení stresu
  • Jsem Life kouč
  • Jsem jediný certifikovaný terapeut (facilitátor) rebirthingu (Satori dýchání) v České republice - od roku 2004
  • Jsem organizátor OM Chantingu - od roku 2013 
  • Jsem manažer ve společnosti Forever Living a člen Leadership Clubu Forever Česko

Mnoho důležitých zkušeností, které výrazně ovlivnily můj osobní rozvoj i moji pracovní činnost jsem získal v zahraničí. Ať již to bylo Španělsko, kde jsem se učil metodu vědomého dýchání Rebirthing přímo u jejího zakladatele Leonarda Orra nebo Nizozemí, kde jsem na Humaniverzitě  studoval experimentální psychologii. Stal jsem se členem "Mezinárodní společnosti pro Rebirthing" (Rebirthing Breathwork International). Mým duchovním Mistrem je Paramhansa Šri Svamí Vishwananda.  

První profesionální semináře osobního rozvoje, meditace a konzultace jsem začal vést od roku 1997. Zároveň s tím jsem vedl skupiny osobního rozvoje pro děti s poruchami chování nebo Program osobního rozvoje se zaměřením na emoční inteligenci na středních školách. Organizoval jsem víkendové akce pro mládež, jejíchž obsahem byl trénink sociálních dovedností. Asistoval jsem učitelům z Německa a Kostariky na jejich meditačních seminářích v České republice. Své víkendové meditační akce jsem vedl v různých městech ČR. 

Pracoval jsem také jako projektový manažer v produkční společnosti a manažer ve státní správě. Byl jsem zodpovědný za regionální prevenci kriminality, Komplexní program primární prevence a Komunitní plán sociálních služeb. Býval jsem hlavní vedoucí na Výchovně rekreačních táborech pro děti ze sociálně slabých rodin. Inicioval jsem vznik Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Organizoval jsem festivaly osobního rozvoje. Byl jsem lektor akreditovaných seminářů Stress management, Zvládání stresu a relaxační techniky a Aktivní relaxace pro lékaře, zdravotní sestry, sociální služby a státní správu. 

V roce 2007 mi mezinárodní organizace při OSN Universal Peace Federation udělila ocenění -  titul Ambassador for Peace (Velvyslanec míru). 

Moje semináře, sezení rebirthingu nebo cvičení navštěvují lidé z různých profesí, např. i podnikatelé a majitelé firem, manažeři, profesionální sportovci či lékaři a také klienti z oblasti práva a bankovnictví.

Firemní reference

Samsung, IBM, Microsoft, Policie ČR, Armáda ČR, Komerční banka, Škoda auto, EON, ČSOB, Fin centrum, Tesco, Hard Rock Hotels, Synergie Publishing, Adastra Group, Showmax, Generali Pojišťovna či Commerz Bank.

Rozhovory a články v časopisech, média a spolupráce 

  • Rytmus života 3x, Osobní rozvoj 2x, Fit styl 2x, Bio Revue, Moje psychologie, Jóga dnes, Style, Meduňka, Magazín Maitrea, In Zlín
  • TV Markýza, TV Cesty k sobě, Gosha TV
  • Pravidelná účast na festivalu Evolution, Spiritual Camp, Neurorestart Live


Přihlášení k odběru novinek

Zadejte svou emailovou adresu pro odběr novinek emailem. Přibližně jednou měsíčně vám příjde upozornění na nový článek, termíny seminářů či jinou důležitou aktualitu.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů

© 2024 Martin Bartošek